Gezamenlijke inspanning voor duurzame arbeidsvoorwaarden

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is de werkgeversvereniging van de 25 Veiligheidsregio’s die in overleg met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s. Het overleg tussen de betrokken sociale partners noemen wij het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV).

Historie

Voor het ontstaan van de Veiligheidsregio’s was het (brandweer)personeel onderdeel van gemeenten. Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte afspraken over de arbeidsvoorwaarden en daarmee ook voor het brandweerpersoneel. Specifieke arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in 24 uursdiensten met werk-, rust- en slaapuren kwamen tot stand in de lokale overleggen.

Met de oprichting van de Veiligheidsregio’s was het voor de VNG niet langer mogelijk om als werkgever voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s te onderhandelen. Om die reden werd gekozen voor het inrichten van een VNG-Brandweerkamer die uitsluitend onderhandelde over vier brandweerhoofdstukken van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). Alle afspraken die de VNG met werknemersorganisaties maakte over de arbeidsvoorwaarden zijn dus tot 2023 altijd volledig gevolgd.

In 2020 is met de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor gemeenten een verschil ontstaan in rechtsstelsel tussen gemeenten (privaat) en Veiligheidsregio’s (publiek). Het verschil in rechtsstelsels heeft invloed op de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden.
Tot 2022 is de constructie met de VNG-Brandweerkamer tijdelijk voortgezet. Vanaf 2022 is in juridische zin de aansluiting met de VNG beëindigd en is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) opgericht.

De WVSV is de rechtsopvolger van de VNG-Brandweerkamer. Echter, waar de VNG-brandweerkamer uitsluitend aanvullende afspraken maakte over de arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel, onderhandelt de WVSV over het geheel van arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s. De Algemene Vergadering (AV) van de WVSV heeft het bestuur de opdracht meegegeven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de arbeidsvoorwaardelijke afspraken van gemeenten. De werkgevers vinden het namelijk van belang dat de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Veiligheidsregio’s niet verschillen met de arbeidsvoorwaarden bij gemeenten en gemeentelijke organisaties.


Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s

Het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) is de naam van het overleg tussen de WVSV en de vakcentrales FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC. Via het Ambtenarencentrum (AC) zijn ook de Belangen Vereniging Brandweer (BVB) en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) aangesloten.


CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

Afspraken gemaakt in het LOAV worden vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Veiligheidsregio’s, verkort de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.
Op deze site vindt u de regeling.


Aanmelden WVSV nieuwsbrief

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.