ABP-pensioenregeling 2027

Wet toekomst pensioenen


De Eerste Kamer nam op 30 mei 2023 de Wet toekomst pensioenen aan. De nieuwe regels gelden per 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. Nadat sociale partners besloten hebben hoe de ABP-pensioenregeling eruit komt te zien, implementeert ABP deze pensioenregeling. Per 2027 valt ABP dan volledig onder de Wet toekomst pensioenen

Toekomstbestendig pensioenstelsel


Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Eén van de doelen van het nieuwe pensioenstelsel is de knelpunten van het huidige stelsel aan te pakken. De verwachting is ook dat het nieuwe stelsel toekomstigbestendiger is. De wijzigingen moeten zorgen voor meer waardering voor deze belangrijke arbeidsvoorwaarde en de pensioenregeling op langere termijn betaalbaar te houden.

Hoofdlijnenresultaat


Inmiddels heeft de Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe regeling per 1 januari 2027 te laten ingaan.


De VNG is een van de partijen die aan tafel zit bij de onderhandelingen over de toekomstige ABP-pensioenregeling. Hierbij werkt VNG samen met de decentrale overheden en de onderwijssectoren in de Stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW).

Transitieplan


Sociale partners en ABP hebben namens de 14 sectoren een concept-transitieplan opgesteld. In dit plan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.
Het transitieplan is nog in concept, want eind maart 2024 kunnen verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers gebruikmaken van het wettelijke hoorrecht en hun stem laten horen over de door sociale partners gemaakt afspraken.

Vervolg proces


Vanaf april 2024 raadplegen de vakbonden hun achterban. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan in juli 2024 aan het ABP aan. Het ABP implementeert vervolgens de nieuwe pensioenregeling zodat deze per 1 januari 2027 in kan gaan.

Samenvatting beschikbaar


Sociale partners vinden het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de inhoud van het concept-transitieplan. Daarom is naast het gepubliceerde concept-transitieplan ook gewerkt aan een toegankelijke samenvatting.


Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van ZPW