De WVSV organiseert minimaal twee keer per jaar een Algemene Vergadering (AV), waarin alle leden samenkomen. De Onderhandelingsdelegatie WVSV en de vakcentrales komen in principe vier keer per jaar bij elkaar in het LOAV, tenzij meer vergaderingen nodig blijken. Vergaderingen van het bestuur zijn naar behoefte.

Daarnaast organiseert de WVSV jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor haar leden, bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor haar ambtelijke leden.