De WVSV communiceert eigenstandig via ledenbrieven en in afstemming met de vakcentrales middels LOAV-circulaires. Ter aanvulling op deze communicatie faciliteert het stafbureau graag de inhoudelijk betrokkenen via een nieuwsbrief met (meer) inhoudelijke en toegespitste informatie.

Alle publicaties

Ledenbrief 22-09

Compensatieregeling | Verwerking persoonsgegevens

DocumentLedenbrieven18-08-2022
LOAV Circulaire 22-08

Reiskosten woon-werkverkeer | Thuiswerkvergoeding

Document11-08-2022
Ledenbrief 22-02

Toelichting principeakkoord | Besluitvormingsproces

DocumentLedenbrieven10-08-2022
Nieuwsbrief 22-01

WVSV | Compensatieregeling | Richtlijn arbeidsvoorwaarden | Ouderschapsverlof | AOW-bedragen | 2e Loopbaanbeleid

DocumentNieuwsbrieven10-08-2022
LOAV Circulaire 22-06

Compensatieregeling | Uitvoering | Werkkostenregeling | Wijziging CAR-UWO

DocumentLOAV stukken05-08-2022
Ledenbrief 22-01

WVSV | LOAV | Principeakkoord

DocumentLedenbrieven05-07-2022
LOAV Circulaire 22-03

Uitwerking akkoord | Primaire arbeidsvoorwaarden

DocumentLOAV stukken05-07-2022
LOAV Circulaire 22-05

Uitwerking akkoord | Secundaire arbeidsvoorwaarden

DocumentLOAV stukken05-07-2022
LOAV Circulaire 22-04

Compensatieregeling | Middelen van inkomen

DocumentLOAV stukken05-07-2022
Organogram WVSV
Document04-07-2022