De WVSV communiceert eigenstandig via ledenbrieven en in afstemming met de vakcentrales middels LOAV-circulaires. Ter aanvulling op deze communicatie faciliteert het stafbureau graag de inhoudelijk betrokkenen via een nieuwsbrief met (meer) inhoudelijke en toegespitste informatie.

Alle publicaties

Ledenbrief 23-05

Uitslag ledenraadpleging

DocumentLedenbrieven20-04-2023
Jaarverslag 2021-2022

Jaarrekening en bestuursverslag

DocumentJaarverslagen20-04-2023
Notitie collectieve acties

AV WVSV 14-4-2023 | Juridisch kader en handreikin

DocumentLOAV documenten20-04-2023
Richtlijn collectieve acties

AV WVSV 14-4-2023 | Handelswijze richting personeel en vakcentrale

DocumentLOAV documenten20-04-2023
LOAV circulaire 23-03

Uitwerking arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 e.v.

DocumentLOAV documenten19-04-2023
Ledenbrief 23-02

Ledenraadpleging principeakkoord 2023

DocumentLedenbrieven07-03-2023
Ledenbrief 23-01

Stand van zaken onderhandelingen arbeidsvoorwaarden 2023

DocumentLedenbrieven08-02-2023
Nieuwsbrief 23-01

AOW-bedragen en NFST | Eindcheck en afkoop NFST | Pensioengevend inkomen FLO-ers | Wijzigingen CAR(-UWO)

DocumentNieuwsbrieven10-01-2023
Ledenbrief 22-19

Toelichting pensioenopbouw werkgeversbijdrage | NFST | 1% extra IKB

DocumentLedenbrieven19-12-2022
LOAV circulaire 22-18

Verlofharmonisatie

DocumentLOAV documenten19-12-2022