De WVSV communiceert eigenstandig via ledenbrieven en in afstemming met de vakcentrales middels LOAV-circulaires. Ter aanvulling op deze communicatie faciliteert het stafbureau graag de inhoudelijk betrokkenen via een nieuwsbrief met (meer) inhoudelijke en toegespitste informatie.

Alle publicaties

 LOAV circulaire 23-13

Beëindiging werkgeversbijdrage Netto FLO-spaartegoed (NFST)

DocumentLOAV documenten11-12-2023
Ledenbrief 23-09

Werkgeversbijdrage aan vakcentrales

DocumentLedenbrieven27-11-2023
LOAV circulaire 23-11

Hoofdstuk 9i CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

DocumentLOAV documenten14-11-2023
Arbeidsvoorwaardennota 2024 (concept)

Ledenraadpleging november 2024

DocumentLedenbrieven13-11-2023
Ledenbrief 23-06

Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

DocumentLedenbrieven13-11-2023
LOAV circulaire 23-04

Aanpassingen CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

DocumentLOAV documenten27-10-2023
Nieuwsbrief 23-03

RVU | ABP intentieverklaring | HR-kengetallen | CO2 registratie | Reiskostenvergoeding | Verlofuren | Uitvoering AOW-compensatie

DocumentNieuwsbrieven27-10-2023
LOAV circulaire 23-10

Wijzigingen CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.

DocumentLOAV documenten21-09-2023
LOAV circulaire 23-07

Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) | Regeling ontheffing nachtdiensten

DocumentLOAV documenten12-06-2023
Nieuwsbrief 23-02

Verlofharmonisatie | Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer | Ouderschapsverlof | RVU en ontheffing nachtdiensten | Werkgeversbijdrage | Integriteit

DocumentNieuwsbrieven02-06-2023