Beëindiging werkgeversbijdrage Netto FLO-spaartegoed (NFST)

Een actualiteit voor medewerkers waar het zgn. ‘FLO-overgangsrecht’ (Functioneel leeftijdsontslag) op van toepassing.
 
Met ingang van 1 januari 2022 is gestart met de maandelijkse werkgeversbijdrage Netto FLO-spaartegoed (NFST). NFST is bedoeld om te sparen en kent een doeltegoed van 225% van het netto jaarinkomen op de leeftijd van 55 jaar. Het doeltegoed NFST wordt door de medewerker tijdens de periode van volledig buitengewoon verlof van het FLO-overgangsrecht ingezet ter financiering van de FLO-aanspraak. Conform hoofdstuk 9i:3 CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s vult de werkgever het bedrag dat de medewerker vanuit het NFST inzet aan tot de garantie van 75% netto per maand.
 
Met ingang van 2023 is op grond van het pensioenreglement van het ABP de werkgeversbijdrage NFST pensioengevend. Daarnaast is over genoemde werkgeversbijdrage NFST op grond van fiscale regelgeving met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 RVU-heffing verschuldigd. Naast de pensioengevendheid leidt de RVU-heffing van 52% tot een extra kostenstijging, waardoor het fundament onder het ontstaan van de werkgeversbijdrage NFST als opvolger van de werkgeversbijdrage Levensloop is weggevallen.
 
Gelet op de ongewenste kostenstijging als gevolg van de verplichte pensioengevendheid en RVU-heffing zijn de overlegpartners van het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) voornemens de maandelijkse werkgeversbijdrage NFST per 1 januari 2024 te beëindigen.

Presentatie informatiebijeenkomst

FAQ: Vragen en antwoorden naar aanleiding van informatiebijeenkomst

Opname livestream informatiebijeenkomst