Onderzoek naar duurzame
inzetbaarheid en
arbeidsparticipatie

8 augustus 2022


Werkgever en vakbonden vertegenwoordigd in het LOAV hebben de Universiteit Maastricht gevraagd onderzoek uit te voeren naar de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in repressieve brandweerfuncties. Dit onderzoek neemt ruim 4 jaar in beslag. De eerste tussentijdse onderzoeksresultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

De overlegpartners van het LOAV hebben besproken en afgewogen of het verstandig is om medio 2022 wijzigingen in de rechtspositie door te voeren. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht is gestart met als doel gezaghebbend en wetenschappelijk onderbouwd te bepalen welke wijzigingen nodig zijn in de toekomst. Dit pleit ervoor voorlopig geen wijzigingen door te voeren en eerst de tussentijdse resultaten van het onderzoek af te wachten. De medewerkers in repressieve brandweerfuncties vragen echter om zekerheid en perspectief en wensen niet de resultaten van het onderzoek af te wachten. De vakbonden hebben de werkgever verzocht aanvullende afspraken te maken om te voorkomen dat medewerkers in dienst getreden in 2006 t/m 2009 nu invulling moeten gaan geven aan hun 2e loopbaanplan. Vakbonden willen dat medewerkers uitstel van de effectuering van hun 2e loopbaanplan krijgen met maximaal 4 jaar. Het overleg hierover wordt in het najaar 2022 voortgezet. Tot die tijd is het huidige beleid en de huidige regelgeving onverkort van toepassing is.

Duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers

Grootschalig onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers (Maastricht University). Het werk van brandweermedewerkers wordt wereldwijd erkend als werk met hoge fysieke, mentale en emotionele eisen. Ook in Nederland erkennen zowel werkgevers als (vertegenwoordigers van) werknemers dat brandweermedewerkers in hun werk worden geconfronteerd met hoge fysieke, mentale en emotionele eisen.