Uitslag ledenraadpleging WVSV

Uitslag ledenraadpleging WVSV

Dinsdag 5 december 2023
 
De uitslag van de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota 2024 is bekend. De uitkomst en reacties zijn op 5 december 2023 besproken met de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de WVSV.
 
Hieronder de uitslag van de ledenraadpleging.


Reacties van leden
Verschillende veiligheidsregio’s hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om suggesties te plaatsen. Uit de suggesties valt af te leiden dat werkgevers het wenselijk vinden zoveel mogelijk de Cao Gemeenten te volgen.
 
Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging, ontvangen suggesties en het onderhandelingsakkoord van de Cao Gemeenten volgt het opmaken van de inzetbrief. Na accordering door de onderhandelingsdelegatie wordt de inzetbrief ter besluitvorming aangeboden aan de leden van de Algemene Vergadering WVSV. In het LOAV gepland op 17 januari 2024 wisselt de onderhandelingsdelegatie de definitieve inzetbrief uit met de vakcentrales.