Ledenraadpleging voor
definitieve besluitvorming

Start ledenraadpleging
28 mei 2024

De onderhandelingsdelegatie van de WVSV heeft op woensdag 22 mei 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s. Vandaag start de ledenraadpleging. Veiligheidsregio’s kunnen tot dinsdag 11 juni 2024 12.00 uur reageren.
 
Reageren

Het is een digitale ledenraadpleging waarin veiligheidsregio’s voor of tegen het akkoord stemmen.
De voorzitters en directeuren ontvangen een e-mailbericht met daarin een uitnodiging en link om namens hun veiligheidsregio te reageren. Elke veiligheidsregio heeft één stem. Alleen uitgebrachte stemmen tellen mee.
 
Voor arbeidsvoorwaardenspecialisten en HR-adviseurs van de veiligheidsregio’s organiseert het stafbureau van de WVSV op 5 en 6 juni 2024 informatiebijeenkomsten.
 
Uiterlijk 19 juni 2024 is op deze website een samenvatting van de ledenraadpleging terug te vinden.
 
Besluitvormingsproces

Na afloop van de ledenraadpleging vindt definitieve besluitvorming plaats door de leden van de Algemene Vergadering. In geval van acceptatie door de achterbannen van werkgevers en vakcentrales is sprake van een akkoord. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur van de WVSV. Een besluit over bekrachtiging vindt uiterlijk op 28 juni 2024 plaats.