Uitslag ledenraadpleging

De uitslag van de ledenraadpleging over het principeakkoord arbeidsvoorwaarden 2023 e.v. is bekend. De uitkomst en reacties zijn op 29 maart besproken met de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de WVSV.


De uitslag van de ledenraadpleging:

Overzicht aantal stemmen
Aantal stemmen ontvangen: 24
Stemmen niet ontvangen: 1
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 0


Reacties van leden
Verschillende veiligheidsregio’s hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. Onderstaand een parafrase van de verschillende reacties.

1) Blij met de inhoud van het principeakkoord en het perspectief dat dit voor medewerkers biedt.

2) Verschil in arbeidsvoorwaarden met Cao Gemeenten is onwenselijk, o.a. vanwege het ontstaan van verschillen op landelijke niveau tussen GGD organisaties. Oproep is om de verschillen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken en indien mogelijk correcties toe te passen.

3) Blijvende administratieve lasten door verschillen tussen enerzijds de lokale en landelijke regeling en anderzijds reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Gelijke én standaard vergoeding maakt het eenvoudiger.

4) Een gemiste kans dat reizen met openbaar vervoer of andere duurzame alternatieven ten behoeve van woon-werkverkeer niet volledig wordt vergoed.

5) Praktische uitwerking van de overeengekomen afspraken is wenselijk.

6) Aandachtspunt is de nivellering en bijgevolg de verschillen tussen salarisschalen afneemt. Draagt niet bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

7) Leg de nadruk in het kader het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid’ op vitaal en gezond toewerken naar de pensioengerechtigde leeftijd, geen generatiepact.

8) Graag voor het onderwerp ‘ontheffing nachtdiensten’ aansluiten bij de cao Ambulancezorg. Mocht volledige ontheffing niet realiseerbaar zijn, dan overeenkomen van een alternatief door bijvoorbeeld het opnemen van een gemaximeerd aantal nachtdiensten per maand.

9) Graag volgen RVU-regeling zoals opgenomen in het principeakkoord Cao Gemeenten.

10) Graag inspanning vanuit de WVSV om bij het Rijk te lobbyen voor compensatie via het gemeentefonds.

Op 14 april 2023 vindt in een Algemene Vergadering van de WVSV formele besluitvorming plaats.
Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur van de WVSV en de vakcentrales. Na besluitvorming volgt een LOAV-circulaire met daarin opgenomen de wijzigingen in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.