Principeakkoord

Werkgevers en vakcentrales hebben dinsdag 28 februari een principeakkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de Veiligheidsregio’s bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. Werkgevers en vakcentrales leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.Het akkoord geldt niet voor medewerkers met een eigen cao, zoals de ambulancedienst.
Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

gevolgd door een

Medewerkers krijgen een vergoeding voor thuiswerken van € 3,- per dag en een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer met een minimum van € 0,11 per kilometer tot een maximum van 45 kilometer per enkele reis, ongeacht het soort vervoer. Ook voor dienstreizen met eigen vervoer ontvangen medewerkers een vergoeding met een minimum, t.w. het fiscaal vrijgestelde bedrag per km (€ 0,21) of de volledige kosten voor gebruik van het openbaar vervoer.

Over het akkoord

Het Principeakkoord 2023 (link) is gesloten door de WVSV (werkgevers) en de vakcentrales FNV, Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/BVB/VBV. Onder deze arbeidsvoorwaardenregeling vallen inclusief brandweervrijwilligers ca. 29.000 medewerkers in dienst bij de Veiligheidsregio’s.

Ledenraadpleging

De WVSV legt dit principeakkoord voor aan de achterban. De ledenraadpleging van de WVSV start op 7 maart 2023. Het bestuur van de WVSV legt na afloop van de ledenraadpleging het principeakkoord voor aan de Algemene Vergadering. Na bekrachtiging worden de teksten van de nieuwe arbeidsvoorwaarden geredigeerd en gepubliceerd op Rechtspositie – WVSV.

Overzicht van de overige afspraken

Ook zijn afspraken gemaakt over wijzigingen van het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, onbetaald verlof en een studie naar duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans. Een paritaire werkgroep, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, werken aanvullende maatregelen uit.  

Tevens gaan partijen in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen over een vroegpensioenregeling (RVU) en ontheffing nachtdiensten.

Tenslotte is een werkgeversbijdrage conform maatstaf AWVN t.w. € 22,71 per fte (2023) overeengekomen.