Definitief akkoord

Het arbeidsvoorwaardenakkoord (de cao) voor het personeel in dienst van veiligheidsregio’s is definitief. Eerder gingen vakcentrales akkoord en op vrijdag 14 april 2023 stemde de leden van de Algemene Vergadering unaniem in. Het akkoord loopt tot 1 mei 2024 en geldt voor ca. 30.000 medewerkers, inclusief brandweervrijwilligers, in dienst van veiligheidsregio’s.


Voorzitter van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) Paul Depla: ‘We zijn tevreden dat na maanden onderhandelen een gezamenlijk resultaat is bereikt dat past bij de huidige tijd en ook nog eens voor 16 maanden duidelijkheid biedt. Het is de eerste keer dat voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s een volledig eigen cao tot stand is gekomen. Onze leden hebben zich duidelijk uitgesproken en steunen het akkoord.’
 
Doel was om een passende loonontwikkeling overeen te komen die recht doet aan de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht van het personeel. Het akkoord houdt rekening met de financiële lasten voor gemeenten, de stijging van (sociale) premies en de positie van de veiligheidsregio’s op de arbeidsmarkt.
 
Het akkoord bevat onder andere een nominale loonsverhoging van 100 euro bruto gevolgd door een structurele salarisverhoging van 5,5% voor alle medewerkers én een verhoging van de eindejaarsuitkering tot een volledige 13e maand. Naast een loonsverhoging zijn afspraken gemaakt over woon-werkverkeer, dienstreizen, verhoging van de thuiswerkvergoeding, ontheffing nachtdiensten, vroegpensioen en ouderschapsverlof. Het akkoord werkt ook door in de vergoeding voor de ca. 18.000 brandweervrijwilligers in dienst van de veiligheidsregio’s.
 
Voorzitter WVSV Paul Depla: ‘De nominale loonsverhoging is afgesproken omdat we zien dat vooral de inflatie het personeel in de lagere loonschalen raakt. Daarnaast licht ik de centrale afspraak over een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer er graag uit. 11 van de 25 veiligheidsregio’s had tot op heden geen vergoeding. Voor een aantal medewerkers een meer dan welkome plus.’
 
Het akkoord is gesloten door de WVSV, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/BVB/VBV. Begin april stemde 73 procent van de FNV-leden in met het akkoord. Van de CNV-leden stemde 80 procent in en de leden van de CMHF stemde unaniem in.