Uitnodiging informatie
bijeenkomst 5 of 6 juni

Op 22 mei 2024 bereikten werkgevers en vakcentrales een onderhandelingsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor 2024 e.v. en overeenstemming over een AOW-compensatie voor medewerkers met FLO-overgangsrecht.
Om arbeidsvoorwaardenspecialisten en HR-adviseurs te voorzien van een nadere toelichting vindt op 5 en 6 juni aanstaande een tweetal informatiebijeenkomsten plaats in respectievelijk Almere en ‘s-Hertogenbosch.

5 juni 2024
Locatie Almere
Kazerne Almere-Poort, Argonweg 107

6 juni 2024
Locatie ’s-Hertogenbosch

De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8 (ingang F)

Programma
10.00 – 11.30u: Informatiebijeenkomst ‘AOW-compensatie en FLO-overgangsrecht’
12.30 – 13.30u: Informatiebijeenkomst ‘Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024 e.v.

Om te zorgen voor interactieve bijeenkomsten en direct in te kunnen spelen op vragen, gaat de voorkeur uit naar live deelnemen. Daarnaast biedt live deelnemen het voordeel om, onder het genot van een lunch, collega’s te ontmoeten. Voor collega’s die zowel op 5 juni als op 6 juni niet in de gelegenheid zijn om live deel te nemen, is het mogelijk digitaal aan te sluiten. De beperkingen van digitaal aansluiten zijn dat een actieve bijdrage leveren en in gesprek gaan niet mogelijk is.

Graag ontvangt de organisatie uw aanmelding vóór 4 juni aanstaande 12.00 uur.