Mogelijk beroep op nieuwe compenstatieregeling

De afgelopen jaren is veel gewijzigd in het FLO-overgangsrecht. Om medewerkers in deze wijzigingen mee te nemen zijn voor de verschillende doelgroepen in april 2022 livestreams uitgezonden. Deze livestreams zijn opgenomen om blijvend ter beschikking te kunnen stellen aan geïnteresseerden.

Aflevering Inkomstenbelasting

Aflevering Toeslagen